Eerste afspraak

De eerste controle vindt plaats tussen de 8e en 10e zwangerschapsweek en duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens deze controle zullen een heleboel zaken aan bod komen. Hieronder volgt een lijstje van al deze zaken:

• Medische voorgeschiedenis van jou en je partner
• Komen er in jullie familie kinderen/mensen met aangeboren afwijkingen voor
• Bespreken van prenatale screening en/of diagnostiek
• Bespreking van eventuele vorige zwangerschappen en bevallingen
• Berekenen van de uitgetelde datum
• Meten van de bloeddruk
• Bloedafname
• Informatie over voeding, kraamzorg, zwangerschapscursussen etc.

Ter voorbereiding mag je dit formulier (beveiligde internet verbinding) al vast invullen. Op dit formulier kun je al een aantal van de bovenstaande zaken invullen. Het formulier wordt automatisch naar ons doorgestuurd, nadat je het hebt ingevuld.

Wij verzoeken jullie om de volgende zaken mee te nemen als jullie voor de eerste keer op controle komen:

• Je agenda (voor datum laatste menstruatie en het plannen van de vervolgafspraak)
• Pasje van ziektekostenverzekering
• Gegevens van eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen
• Als er al een echo is gemaakt, de uitslag hiervan
• Een eventuele brief van huisarts en/of gynaecoloog
• Medicijnen als je die gebruikt

Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen van jullie kant.
Al deze zaken worden genoteerd op twee zwangerschapskaarten. Een van deze kaarten krijg je van ons mee, zodat je zelf altijd alle gegevens over de zwangerschap in je bezit hebt. Deze kaart moet je altijd meenemen naar de controles en ook als je naar de huisarts of gynaecoloog moet. Het is aan te raden om hem ook mee te nemen als je op vakantie gaat. De andere kaart bewaren wij in de praktijk, zodat ook wij over de juiste gegevens beschikken.